Skip links

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR ELEKTRISCHE MOTORBOTEN
Rechten en verplichtingen verhuurder

 • De verhuurder draagt er zorg voordat het vaartuig compleet met de in de overeenkomst genoemde extra’s in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is (minimaal aanwezig een peddel).
 • De verhuurder draagt tevens zorg voor een adequate WA en Cascoverzekering van het vaartuig (max. € 150,– eigen risico).
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het de door de verhuurder beschikbaar gestelde vaartuig.
 • De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de jachthaven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

Rechten en verplichtingen huurder

 • De huurder heeft het gebruiksrecht van het door hem gehuurde vaartuig en neemt het daartoe op het afgesproken tijdstip in ontvangst. Voor afvaart controleert de huurder het vaartuig op schade en aanwezige inventaris en meldt gebreken onverwijld aan de verhuurder. De huurder dient het vaartuig als goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming en vaarregels (ook qua aantal opvarenden) te gebruiken.
 • De huurder wordt geacht over voldoende vaardigheid te beschikken.
 • De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • De huurder moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Aan het einde van de huurperiode dient de huurder het vaartuig, in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, op de overeengekomen tijd en plaats aan de verhuurder over te dragen ongeacht de weersomstandigheden tenzij artikel 4 (zie Rechten en verplichtingen verhuurder) zich voordoet. Als de huurder in geval van nood het vaartuig verlaat, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 • De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg)schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of verlies niet aan hem of een van zijn mede-opvarenden is toe te rekenen.
 • De huurder mag aan boord geen levende muziek of d.m.v. versterkers mechanische muziek laten horen.

 

Reservering, betaling, annulering

 • In geval van reservering mag de verhuurder een vooruitbetaling vragen. In geval de huurder de vooruitbetaling niet tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt, kan hij aan zijn reservering geen rechten ontlenen.
 • Uiterlijk op de aanvangsdatum van de huurperiode en voor afvaart dient de waarborgsom en de volledige huursom voldaan te zijn. De waarborgsom wordt na afloop van de huurperiode onder aftrek van hetgeen de huurder nog aan de verhuurder verschuldigd is, aan de eerstgenoemde gerestitueerd.
 • Annulering door de huurder langer dan een week voor aanvang van de overeengekomen huurperiode kan kosteloos, een week tot twee dagen voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd en vanaf twee dagen voor aanvang is 100% van de huursom verschuldigd. De verhuurder is 25% van de huursom verschuldigd indien het vaartuig zonder voorafgaand schriftelijk bericht niet beschikbaar is.
eco boats Amsterdam logo

Eco Boats Amsterdam Eenmanszaak
Zandhoek 22
1013 KT Amsterdam
Telefoonnummer: + 31 (0) 621617111  – Bereikbaar elke dag van 10:00 tot 22:00 uur
E-mail: info@ecoboatsamsterdam.com
KVK: 34241039
BTW-nummer: NL146432630B02

Canal Motorboats

Al onze boten verhuurd? Geen nood! Ons zusterbedrijf Canal Motorboats heeft vast nog wel een aantal sloepen beschikbaar. Dezelfde vrolijke service en liefde voor varen voor zeer scherpe tarieven. Reserveer snel.

naar Canal Motorboats